RekisteriselosteRekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Renholm & Co Ab

Yhteystiedot:
Sirrikuja 4 B 3
00940 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Oy Renholm & Co Ab
Sirrikuja 4 B 3
00940 HELSINKI
09-892609
info (at) renholm.fi

2. Rekisteröidyt

Oy Renholm & Co Ab:n asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

·       
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn
asiakassuhteen perusteella 

·       
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen
perusteella

Henkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

·       
asiakassuhteen hoitaminen

·       
palveluistamme ja tuotteistamme kertominen

 

4.
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

·       
nimi

·       
Toimitus- ja laskutusosoite

·       
sähköposti

·       
Y-tunnus

·       
Sähköisen laskutuksen osoitetiedot

·       
Yhteyshenkilö

·       
tilausnumero

·       
tilausviite

·       
puhelinnumero

Asiakastiedot

·       
Tilaushistoria

·       
Kirjeenvaihtohistoria

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info (at) renholm.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen
oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset
tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.

Suostumuksen
peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot:  
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot
saadaan säännönmukaisesti: 

·       
asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta
markkinointitarkoituksiin Oy Renholm & Co Ab:n
ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

·       
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin
kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Oy Renholm & Co Ab:n työntekijät. 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät
henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. 

 

11.
Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja
evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien
tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet
sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme
tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän
päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri
sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Oy Renholm & Co Ab:n ulkopuolisia tahoja, kuten Google Analytics.

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics
-verkkoanalyysipalvelua. Seurantaohjelman javascript-koodi
ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi
käyttäjän ns. evästeillä. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja
säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa
koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin
ja palvelun parantamista varten. Kyseistä aineistoa säilytetään 48kk.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi
estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden
estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston
toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen
tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Voit estää Google Analytics -palvelun avulla tehtävän
IP-osoitteesi keruun ja käytön. Katso lisätietoja kohdasta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen
tietosuojasivulta https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin
ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen
yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.

12. Automaattinen
päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.